person sitting on hill near ocean during daytime

De mens op eigen kracht

Het Wederkerig Groeiproces is een individuele weg, gericht op groei en ontwikkeling. Zorgprofessionals leren om aan te sluiten bij krachten, talenten, wensen en verlangens van hun zorgvragers.

Diagnostiek staat niet op de voorgrond en wordt gezien als (blijvende) kwetsbaarheid. Door de draagkracht te vergroten, leert iemand zich tot de eigen kwetsbaarheid te verhouden om zo de regie over het leven weer terug te nemen.

Ontdek hoe dit proces kan bijdragen aan de groei en ontwikkeling van jou en je zorgvragers.

person sitting on hill near ocean during daytime

Wat is het wederkerig groeiproces?

Iedereen kan op elk moment in zijn leven starten met Het Wederkerig Groeiproces. Daar waar wensen en verlangens zijn, is groei en ontwikkeling mogelijk. Door het proces te volgen, hervindt iemand zijn eigen kracht. Het zelfvertrouwen en de eigenwaarde worden groter. Daarmee wordt als vanzelf ook de draagkracht vergroot, die nodig is om met de (blijvende) kwetsbaarheid om te gaan, wat een psychische en/of psychiatrische stoornis vaak is. Het Wederkerig groeiproces is een cyclisch proces en kent zeven stappen.

pink flower on white background

“Toen ik naar buiten liep, mijn vrijheid tegemoet, wist ik dat als ik niet al mijn angst, haat en bitterheid zou achterlaten, dat ik dan nog altijd gevangen zou zijn” - Nelson Mandela