Het ijsbergprincipe

Het uiterlijk waarneembare gedrag is slechts een klein deel van waarom iemand doet wat hij doet. De aansturing van het gedrag ligt onder de oppervlakte in de vorm van onderdrukte kwetsingen, trauma’s, emotionele blokkades of juist diepere drijfveren die onvoldoende bewust geworden en gestimuleerd zijn.

Een ander uitgangspunt

Het Wederkerig Groeiproces richt zich op de mens als geheel. We sluiten aan op talenten, krachten en gezonde kanten. Ervaren gedragsproblemen zijn een signaal vanuit het onbewuste en worden gezien als boodschap voor degene die het betreft en/of diens omgeving. We noemen het proces ‘wederkerig’ omdat zorgverlener en zorgvrager zich, door de relatie tot elkaar, bewust kunnen worden van ‘dat wat zich onder de oppervlakte afspeelt’. Als het onbewust in zicht komt en bewust wordt gemaakt, wordt gedrag een keuze en krijgt iemand meer regie over het eigen leven.

Vergroten van draagkracht

De stappen van Het Wederkerig Groeiproces gaan uit van wensen en verlangens. We lossen problemen niet op en beseffen dat sommige beperkingen blijvend zijn. Door kwaliteit van leven, zelfvertrouwen, welzijn enz. te vergroten, wordt iemand krachtiger. Met het doorlopen van het proces ontstaat meer bewustzijn en daarmee ook meer draagkracht om met de eigen problematiek om te kunnen gaan.