sign, signpost, right

Consultatie en advies

31 augustus 2023

Soms lukt het niet om uit een vastgelopen situatie te raken. Het kan voelen alsof de situatie uitzichtloos is en perspectief ontbreekt. Door de ogen van een buitenstaander kan een ander zicht ontstaan. Tijdens de twintig jaar ervaring bij het CCE (Centrum van Consultatie en Expertise) ben ik regelmatig betrokken geraakt bij complexe, vastgelopen casuïstiek. Ik kijk en denk graag mee, binnen jullie praktijksituatie om tot een andere omgangsvorm en daarmee een nieuw perspectief te komen.

Na een inventariserend gesprek, maken we concrete afspraken om het consultatietraject vorm te geven. Het resultaat van de inzet is een helder plan gericht op het verbeteren van de situatie.

Maak hier een afspraak in mijn agenda om je consultatievraag te bespreken of neem contact op via de contactpagina

Andere maatwerktrajecten