Systemische kijk

Dan richt Het Wederkerig Groeiproces zich op de context. Vanuit een systemische kijk, wordt ondersteuning aan de cliënt én zijn of haar omgeving geboden. Met behulp van Het Wederkerig Groeiproces, krijgt de zorgverlener inzicht in eigen blokkades, angsten en innerlijke overtuigingen die de aansluiting bij de gezonde kanten van de zorgvrager bemoeilijken. Het gedrag van cliënt wordt gezien als boodschap voor diens omgeving. Er wordt gezocht naar contextfactoren die onbedoeld de ervaren problematiek in stand houden.

Intuïtief werken

Door coaching van zorgverleners, individueel en/of in teamverband worden patronen die in de interactie zijn ontstaan, bewust gemaakt. Er ontstaan inzichten in de sociale interactie en meer bewustzijn van de eigen uitstraling en het eigen handelen. Doordat veel mensen met een verstandelijke beperking niet in woorden kunnen zeggen wat hen dwars zit, vertellen zij dit door middel van hun gedrag. Een zorgverlener die bewust is van zichzelf en de eigen ontwikkelde patronen, leert steeds beter op de eigen intuïtie vertrouwen als richting gevend kompas tijdens de dagelijkse werkzaamheden.

hiker, walker, rambler